Hosting VPS Dedicated Co-Locations Firwall Website 24 Hour
FacebookEmail

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 2 ปีที่ ReadyIDC เป็นผู้นำในการให้บริการ Virtual Private Server และ Dedicated ชั้นนำในเมืองไทย เรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์และความสามารถในการดูแลลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่เป็นเว็บไซต์บริษัทมากกว่า 2,000 ราย และเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจ เว็บไซต์ส่วนบุคคล เว็บไซต์อื่นๆ รวมมากกว่า 4,000 รายดังมีตัวอย่างต่อไปนี้

www.citichichotel.com www.dmas.co.th www.punsarn.asia
www.bfs.ac.th www.rama3bike.com www.toshiba-aircon.in.th
www.mo-indi.com www.itept.com www.s-generation.com
www.seaandhill.co.th www.convergence.co.th www.bigtree.co.th

ข่าวสารและบริการ

3 พ.ค. 2558 เริ่มติดตั้งระบบ CLOUD กับทีมงาน VMWARE ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
1 พ.ค. 2558 เพิ่ม International Bandwidth จาก True TIG อีก 750 Mbps
1 พ.ค. 2558 เพิ่ม Domestic Bandwidth 10 Gbps จาก บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต จำกัด
7 ม.ค. 2558 เพิ่ม Domestic Bandwidth 10 Gbps จาก บริษัท ทีโอที จำกัด
14 ต.ค. 2557 สั่งซื้อเครื่อง Server Cisco C240 M3 เพิ่มอีก 5 เครื่อง เพื่อให้บริการ VPS

สนทนาออนไลน์กับเจ้าหน้าที่


ทำไมถึงต้อง Ready IDC เท่านั้น

  • ป้องกันการโจมตีด้วย Firewall Protection
  • มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
  • เลือกใช้ Server คุณภาพสูงคองให้บริการ
  • มีระบบกำจัด Spam&Virus  E-Mail
  • รับประกันการติดตั้งเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
  • มี DATACENTER เป็นของตนเอง

Ready IDC Fanpage