สวัสดีครับ ครั้งนี้ขอแนะนำการ Access เข้า ใช้งาน OS Linux เช่น CentOS,Ubuntu,Debian ผ่านมือถือ (IOS) ด้วยแอพพิเคชั้น  “Termius – SSH Cilent” เข้าจัดการกับ Servers ได้อย่างง่ายดาย

ก่อนอื่นทำการ Download  แอพพิเคชั้น ที่ App Store

1.เมื่อเข้ามาที่แอพ Termius – SSH Cilent  แล้วจะแสดงเมนูการเข้าใช้งานแอพดังนี้

“Login” หากมี Account อยู่แล้ว / “Create Account” ด้วย Email / Learn more >> Continue without account  เพื่อเข้าใช้งาน Free Trial.

2.เมื่อเข้ามาแล้วแอพจะแสดงดังรูป สามารถป้อน IP Address หรือ Hostname แล้วกด Continue เพื่อ Accress ได้เลย

3.จากนั้นเลือก SSH หากมีการเปลี่ยน Port การใช้งาน SSH สามารถเปลี่ยนค่าได้จากตรงนี้ด้วยเช่นกัน

4.จากนั้นป้อน Username / Password แล้วกด Continue ตามลำดับ โดยสามารถ Save and Connect การ Access เข้าแต่ละครั้งได้

6.จากนั้นเราก็จะสามารถเข้าใช้งาน Linux ได้แล้ว หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ให้ตรวจสอบว่า Username/Password ถูกต้องหรือไม่

อ้างอิงรูปภาพจาก : Termius – SSH Cilent

By Ready IDC