วิธีแก้ไขปัญหาการเข้ารหัสการเชื่อมต่อของ FileZilla FTP Client

เนื่องจาก FileZilla ได้ทำการ Update Version ใหม่ เพื่อเสริมความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ โดยตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบ FTPs (Use explicit FTP over TLS if available) ซึงเป็นการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส หากมีปัญหาในการเชื่อมต่อ สามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าได้ดังนี้

 1. เปิดโปรแกรม FileZilla และคลิกที่ Site Manager ดังรูป
 2. กำหนดค่าดังนี้
 3. ส่วนที่ 1

  Protocol – เลือกการเชื่อมต่อแบบ FTP – File Transfer Protocol

  Host – ใส่หมายเลข IP Address หรือ Host name เช่น 111.222.333.444 หรือ ftp.yourdomain.com

  Port – ใส่หมายเลข  21

  Encryption – เลือกเป็นแบบ Only use plain FTP (insecure)

   

  ส่วนที่ 2

  Logon Type – เลือก Normal

  User – ใส่ชื่ออีเมล์ เช่น [email protected]

  Password – ใส่รหัสผ่าน FTP

  ใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Connect

By Ready IDC