เลือกระบบ ERP อย่างไร ❘ ให้เหมาะกับธุรกิจ

ปัจจุบันมีการนำระบบ ERP มาปรับใช้ในธุรกิจมากขึ้นเนื่องจากเป็นซอฟต์เเวร์ที่มีความหลากหลายใน การใช้งานเพื่อรองรับกับธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ดังนั้นขั้นตอนการเลือกระบบ ERP จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย อาทิเช่น ต้นทุนการติดตั้งที่ราคาค่อนข้างสูง รวมไปถึงฟังก์ชั่นหรือความสามารถในการทำงานที่จะช่วย ซัพพอร์ต และตอบสนองการดำเนินธุรกิจของคุณได้

 

วันนี้ ReadyIDC จะมาบอกวิธีและเเนวทางสำหรับการเลือกใช้ระบบ ERP เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ในการประกอบการตัดสินใจ สำหรับผู้ประกอบการหรือองค์กรที่กำลังมองหาเครื่องมือมาช่วยในการ บริหารธุรกิจของคุณให้ง่ายขึ้น

หลักการพิจารณาการเลือกใช้ระบบ ERP ให้เหมาะสม

 

  1. พิจารณาจากต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบ ERP

เนื่องจากระบบ ERP มีต้นทุนในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ก็จำเป็น ต้องคำนวณถึงความเหมาะสมเเละพิจารณาถึงผลที่จะได้รับกลับมา นำไปเปรียบเทียบกับต้นทุน ทั้ง ระยะสั้นเเละระยะยาวว่ามีความคุ้มค่ากับทุนที่ลงไปหรือไม่ ตั้งแต่ต้นทุนของระบบ ต้นทุนการนำระบบ ไปใช้ ต้นทุนการบำรุงรักษาซอฟต์เเวร์ รวมไปถึงเวลาที่ต้องใช้อบรมและพัฒนาบุคลากร หากเป็นองค์กรที่ขนาดไม่ใหญ่ แต่เลือกใช้ระบบ ERP ที่มีฟังก์ชั่นมากมายเกินความจำเป็น อาจส่งผลทำให้ใช้ ต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบ ERP ที่สูงมากเกิน และไม่คุ้มกับการการลงทุนที่เสียไป

 

  1. พิจารณาในเลือกใช้ระบบ ERP แบบสำเร็จรูป หรือแบบสร้างซอฟต์เเวร์ขึ้นมาใหม่

ระบบ ERP แบบสำเร็จรูปหรือแบบที่สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่ องค์กรส่วนมากจะเลือกใช้แบบสำเร็จรูปกันมากกว่า เพราะมีราคาจับต้องได้ และใช้เวลาในการติดตั้ง ไม่นาน จึงช่วยให้องค์กรประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ

 

ในกรณีที่องค์กรต้องการเลือกใช้ระบบ ERP แบบสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ ก็จำเป็นจะต้องมี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ และมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มากพอ โดย อีกหนึ่งข้อเสียของระบบ ERP แบบพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ ที่ทำให้องค์กรส่วนมากไม่เลือกใช้ นั่นคือ ต้องใช้เวลาทำนาน อาจทำให้งบประมาณบานปลาย ทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลา และบุคลากร

 

โดยในปัจจุบันระบบ ERP แบบสำเร็จรูปได้ถูกพัฒนาและออกแบบให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครัน มากขึ้น ใช้งานง่าย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เเละยังเหมาะกับธุรกิจ ขนาดย่อม หรือ SME ไปจนถึงขนาดกลางอีกด้วย

 

  1. พิจารณาฟังก์ชั่นให้ครอบคลุมกับระบบการทำงานขององค์กร

ก่อนที่จะนำระบบ ERP มาปรับใช้ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรก่อนเป็น อันดับแรก เพราะวิธีการดำเนินงานของแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่การวางแผนไป จนถึงการควบคุมงานในส่วนต่างๆ

 

การเลือกระบบ ERP ที่ดี ควรเลือกแบบที่มีฟังก์ชั่นครอบคุลมกระบวนการทำงานทั้งหมดที่ต้องการ

ใช้งานง่าย และช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน รวมถึงมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และ

สอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จที่ดีที่สุด

 

  1. พิจารณาเทคโนโลยีของระบบ

องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีหรือระบบซอฟต์แวร์ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณา ตั้งแต่ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้การพัฒนาระบบ รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก เพราะในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตเเนวโน้มทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มมากขึ้น จะมีการแลก เปลี่ยนข้อมูลคู่ค้าระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อ ดังนั้นก่อนที่จะเลือกระบบ ERP มาปรับใช้ จะต้องคำนึงถึง ความเสถียรของระบบความปลอดภัยที่จะมารองรับธุรกิจขององค์กรในส่วนนี้ด้วย

 

  1. พิจารณาความยืดหยุ่นและศักยภาพการทำงานของระบบ

เพราะรูปแบบการทำงานของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน ทั้งในกระบวนการทำงานรวมไปถึงงาน ด้านเอกสารต่างๆ เช่น การออกใบคำสั่งซื้อ เอกสารใบกำกับภาษี หรือเอกสารอื่นๆ ดังนั้นจึงควรเลือก ระบบ ERP ที่มีความสามารถในการปรับเเต่ง และสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นใน การทำงาน ต้องเป็นระบบสามารถปรับเเต่งให้เหมาะสมกับการทำงานขององค์กรนั้นๆ สามารถเเก้ไขปรับปรุงได้ง่าย และสามารถรองรับซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ๆเพื่อการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

 

สรุปเเล้วการเลือกระบบ ERP ให้เหมาะสมกับองค์กรคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการและองค์กร ต่างๆ ควรเลือกเครื่องมือหรือระบบที่เหมาะกับธุรกิจของตนเองและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มโอกาสความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรในอนาคต

 

 

“READY IDC”

ยินดีเป็นผู้ช่วยคนใหม่…ให้คุณ

 

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ทาง

Email: [email protected] หรือ www.readyidc.com

By Ready IDC